Förändrad elnätstaxa

Från 1 augusti 2023 ändrades strukturen på elnätstaxan för dig som har säkringsstorlek 16, 20 eller 25 ampere (A). Då infördes också effekttariff för 35-63 A. Samtidigt ändrades strukturen för redan befintliga effektabonnemang.

Energimarknadsinspektionen har beslutat att alla elnätsföretag ska införa förändringar i elnätstaxan senast 2027, genom så kallad effekttariff. Syftet är att jämna ut belastningen i elnätet för att möta den pågående elektrifieringen i samhället.

Vi kommer att införa effekttariff successivt och börjar med företagskunder som har 35-63 A. Det är ännu inte beslutat när det kommer att införas för privatkunder med 16-25 A men för att påbörja omställningen gör vi redan nu en strukturförändring av elnätstaxan som går i linje med övergången till effekttariff. Det påverkar även företag som redan har effektabonnemang.

Klicka dig vidare via länkarna nedan och läs om din säkringsstorlek.

16-25 A

Förändrad struktur på elnätstaxan för säkringsstorlek 16-25 A

35-63 A

Införande av effekttariff för säkringsstorlek 35-63 A

Lågspänning effekt (80 A och uppåt) samt högspänningsabonnemang

Förändrad struktur på elnätstaxan för befintliga effektabonnemang