Skatteavdrag för grön teknik

När du köper din laddbox med installation är du berättigad till ett skatteavdrag.

Laddboxarna är berättigade till det nya skatteavdraget för grön teknik som infördes den 1 januari 2021. Detta gäller när du köper laddutrustning tillsammans med installation.  

Du kan få skattereduktion med upp till 50 procent av kostnaderna och maximalt 50 000 kr per person och år, under förutsättning att du har utrymme kvar för att göra skatteavdraget.

Avdraget är redan gjort när du får din faktura, på samma sätt som ROT och RUT, vilket innebär att hela processen för att få bidrag har blivit enklare.  

Förutsättningar för att få skattereduktion

  • Beställaren är privatperson och står som ägare till fastigheten.

  • Laddutrustningen uppfyller kraven om elmätning och debitering.

  • En behörig elektriker måste utföra installationen.

  • Upp till 50 000 årligen förutsatt tillräcklig skatteinbetalning.

Läs mer om skatteavdraget hos Skatteverket (extern länk, öppnas i nytt fönster)