När tömmer ni mina sopkärl?

Här kan du se vilken dag vi hämtar hushållsavfallet hemma hos dig.

Hushåll med kompostering töms varannan vecka, gul lapp på tunnan. Enbart sommartömning, orange lapp.

Sommartömning startar vecka 16 och pågår till och med vecka 42.

MÅNDAG OJÄMN VECKA

Västra sidan av vägen Vargbroängen-Lungsund, (Näverviken, Lövnäs, Sandviken, Kvarned). Västra sidan av vägen Lungsund Furuvik, Lundsbergs skola, Klennoret, Viggetorp, Hytte, Åsgatan, Björkåsgatan.

MÅNDAG JÄMN VECKA

Fräkenviken, Lungstorp, Hallen, Bjurbäcken, Nybygget, Björkmo, Kärret, Bjurbäckens slussar. Lungälven, Tjärn, Skälstabacken, Jägartorpet, Laggartorp, Ämte, Snårbotten, Lindås, Gäddtjärn, Kvarnfallet, Kungsskogen, Gräs, Nylund, Gräsbäcken, Kulleråsen, Älgsjön, Kallkällhult, Grytingsbro, Ackkärr, Lundsbergs skola, Golfbanan, Bekbo, Höjden, Östra sidan Furuvik-Vargbroängen,Västra Berg,Åsgtan, Björkåsgatan.

TISDAG OJÄMN VECKA

ICA, Hälsans hus, Coop, Folkets hus, Älvetorp, Baggetorpsvägen 2-4, Kroppavägen 5,14, Skolköket Herrgården, Gjutåsvägen, Osmundgatan, Linrothvägen, Skogskärrsgtan, Lillforsvägen, Björkåsgatan, Småstugevägen, Berggatan, Jägarstigen, Fiskarestigen, Torpgatan, Herleniusgatan, Sågaregatan, Västerängsvägen, Boviken, Rönningens IP, Lunedet Camping

TISDAG JÄMN VECKA

Alkvettern, Bäcktorp, Alkvetterhagen, Sägen, Björkhäjden, Dalbäcksbron, Frishem, Söderängen, Bilas, Åsjöhyttetorp, Karltorp, Stolpen, Östravägen, Krogen, Rönningens IP, Basta camping, Vattenverket, Hättälvsvägen 2-10, Södra Fritjärn,Kroppavägen 5,14, Skolköket, ICA, Hälsanshus, Gärdesgatan 2-7, Coop, Folkets hus, Mosserud, Råglanda, Sandsjötorp, Kullen, Backen, Sindre, Dalbäcken, Kvarnåsen, Bjurvik, Solvik

ONSDAG OJÄMN VECKA

Smedbygatan 1A-65 (ej hyreshus) Järnvägsgatan, Hammargatan, Parkgatan 22-29, Djupadalasgatan 17-60, Renhultsgatan, Gärdesgatan, Ringvägen, Stationsgatan 40-46, Bäckvägen, Häggdrågsgatan, Stampgatan, Faktorigatan, Stakarlassesgata, Blomstergatan, Notbindarvägen, Uddvägen, Båthamnen

ONSDAG JÄMN VECKA

Norsbäcken, Gåsviken, Nässundet, Ålviken, Espelund, Gransundet, Stockviken, Sjötorp, Näset, Släbråten, Släbråtsängen, Lervik, Bäck, Södra och Norra Mögsjön, Jordkullen, Riddarnäset, Miljöbolaget, Jordkullsängen, Lindhöjden

TORSDAG OJÄMN VECKA

Sävviken, Lövås, Lämås, Bjurtjärns kyrka, Bjurtjärnsgård, Rådetorp, Nettebo, Södra Ullvettern, Bresätter, Lövnästorp, Lövnäset, Färnbotten, Bjurtjärnstorp, Falltorp, Ullvettestorp, Smedstorp, Frövetterstorp, Stensvik, Ladufallet, Herrnäset, Bjurtjärns skola, Brunntorp, Herrsjötorp, Cederslund, Bokärr, Rötterna, Nybo,Badplatsen, Dagis, Kyrksten, Reningsverket Kyrksten, Alkvetterns Gård.

TORSDAG JÄMN VECKA

Engdalsbro, Berget, Nolås, Lövsta, England, Tåbäcksvägen, Höjden, Norra sidan Ladufallet, Stensnäs, Strömsnäs, Prinsudden, Käxsundet, Käxsundet fritid, Dalåsen, Åsviken, Sundstorp, Kväggestorp, Hedås, Kväggen, Sundmyren, Väsby, Ökna, Svepet, Granviken, Kväggen Fritid, Ämterud, Rönningen, Brotorp, Köjnäset, Vilångstorp, Sundet, Wiviken, Mörkviken, Boviken.

FREDAG OJÄMN VECKA

ICA, Tavernan, Smedbygatan 2-6, Hälsans hus, Järnvägsgatan dagis, Djupadalsgatan 1-15, Parkgatan 1-17, Folkets hus, Stationsgatan 52, 58-64,Brandstation, Naverviken, Storfors Hotel, Tallbacksgatan 2 och 12, Kroppavägen 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 20, Skolköket, Forsbrogatan 2-4, Norra och Södra Industriområde, ÅVC, Reningsverket, Västra och Östra Skyttegatan, Asphyttegatan, Ekmansgatan, Rönninggatan, Rönningen 1-3, Idrottsvägen.

FREDAG JÄMN VECKA

ICA, Tavernan, Smedbygatan 2-6, Hälsans hus, Djupadalsgatan1-7, Parkgatan 5,10,12,20, Coop, Folkets hus, Stationsgatan 52,58-64, Brandstation, Naverviken, Kroppavägen, Skolköket, Forsbrogatan 2,4, Norra och Södra Industrin, Reningsverket, Tallbacksgatan 1-5, Kyrkogatan 1-34, Prästgårdsvägen 1-11, Fallvägen1-35, Palmersgatan 3-20, Bigatan 4, Skolgatan 1,8, Kroppavägen 5,14,11-54, Västra koltorpsvägen 1-9, Östra koltorpsvägen 1-29, Brobygatan 3, Strandgatan 1-18, Hult (Kyrksten)