Frågor och svar om effekttariff

Effekttariff

Varför införs den nya effektariffen?

+

Energimarknadsinspektionen (Ei) har beslutat att alla elnätsföretag ska ha infört nättariffer som inkluderar en effektavgift senast den 1 januari 2027. Klicka här för att läsa Ei:s föreskrifter: EIFS 2022:1  (extern länk, öppnas i nytt fönster)

De nya föreskrifterna ska främja ett effektivt nätutnyttjande och följer de krav som EU ställer. De ska bidra till att samhället klarar av elektrifieringen.

Vad innebär den nya effekttariffen för mig?

+

Du får större möjlighet att påverka dina kostnader eftersom större del av avgiften påverkas av din förbrukning och hur du använder elen. 

  • Den fasta nätavgiften minskas.

  • Den rörliga nätavgiften minskas.

  • En effektavgift (året runt) införs som gäller under samtliga 12 månader på året. Effektavgift (året runt) sätts efter din belastningstopp i kW månadsvis och gäller månadens alla timmar.

  • En effektavgift (höglast nov-mars) införs som sätts efter din belastningstopp i kW under måndag-fredag klockan 06-20 under fem (5) vintermånader. Detta innebär att du kan jämna ut din belastning till helger och nätter och få en lägre kostnad.

Vad kan jag göra för att minska mina kostnader?

+

Du bör ha koll på höglasttiden, det vill säga måndag-fredag klockan 06.00-20.00 under månaderna november-mars. Då bör du minska förbrukningen och i stället flytta den till låglasttid. Här är några exempel:

  • Ladda elbilen på natten

  • Har du bastu - använd den gärna på helgerna

  • Laga gärna storkok på helgen och gör matlådor

  • Sänk värmen under höglasttid om du har eluppvärmning

Det allra bästa är förstås om du kan minska din förbrukning i stället för att flytta den, på så sätt sparar du pengar och värnar om miljön.

Vad kan jag fortsätta att göra? 

+

När något tar relativt kort tid, en liten del av en timme, behöver du inte ändra dina vanor. Till exempel vid korta duschar eller när du vill koka kaffe. 

Vad är effekt?

+

Lite förenklat är effekt den mängd el som används på en och samma gång. Som exempel kan nämnas att om en elbil snabbladdas krävs hög effekt. Laddas bilen under en längre tid är effektuttaget lägre. Däremot är energiförbrukningen densamma i båda fallen, givet att batteriet har fyllts på lika mycket.

Läs mer fördjupad information om effekt via denna länk (öppnas i nytt fönster)