Vad är effekt?

Eftersom din faktura kommer att innehålla en effekttariff reder vi ut vad effekt innebär.

Lite förenklat är effekt den mängd el som används på en och samma gång. Som exempel kan nämnas att om en elbil snabbladdas krävs hög effekt. Laddas bilen under en längre tid är effektuttaget lägre. Däremot är energiförbrukningen densamma i båda fallen, givet att batteriet har fyllts på lika mycket.

Skillnaden mellan effekt och energi

Effekt

Effekt mäts i watt (W) och mäter hur mycket energi som används vid ett specifikt tillfälle.

Energi

Energi är resultatet av det som exempelvis vatten-, sol- och vindkraft producerar och som i slutändan kommer ut som el i uttagen hemma hos dig.

Energi mäts i kilowattimmar (kWh) och är den enhet som vi mäter energianvändning i. På din elräkning kan du se hur många kWh du använt senaste månaden.

Så här räknar du

Du kan räkna ut hur mycket energi en pryl drar genom att ta effekten gånger tiden du använder den. Sambandet mellan energi och effekt beskrivs i formeln nedan:

Energi = Effekt x Tid

Exempel:

Att dammsuga i en timme med en dammsugare som har en effekt på 1 000 Watt förbrukar 1 kilowattimme (kWh) el.

En LED-lampa med en effekt på 1 Watt behöver lysa 1 000 timmar för att förbruka 1 kWh.

Fördjupning

Effekt är ditt uttag under en hel timme, egentligen ditt uttag för stunden men vi räknar med timvärden vid insamling av din förbrukning. Normalt mäts effekt i kW (kilowatt) men man kan mäta i kWh (kilowattimmar) eftersom det är ditt uttag under en hel timma.

Effekt i detta sammanhang är alltså ditt energiuttag under en hel timme. Du har 24 sådana förbrukningar (timvärden) under ett dygn. Du betalar för högsta timvärdet under en hel månad så du har alltså 12 stycken timvärden varje år som du betalar för. Dessutom har du ytterligare 5 timvärden
under höglasttiden, då det är som kallast ute.

Om du värmer vatten med en vattenkokare på 2 kW under sex minuter så blir ditt energiuttag 2 kWx6 minuter/60 minuter vilket ger 0,2 kWh. Energiuttaget är alltså långt under den effekt du kan avläsa på din apparat om du bara använder den en del av timmen. Ökningen av ditt timvärde denna timme är alltså 0,2 kWh för att du använde vattenkokaren under 6 minuter. Om du istället laddar bilen under flera timmar med effekten 3 kW så blir energiuttaget varje timme 3 kWh.