Elavtal

Ta del av andras expertis med ett förvaltat elavtal

Karlskoga Klok är ett elavtal som passar dig som inte kan eller vill vara så aktiv själv, men ändå vill kunna ta del av elmarknadens prisnedgångar.

Vi bevakar ständigt elbörsens svängningar och när du har vårt förvaltade elavtal ser vi till att säkra din el när priset är som lägst. Resultatet blir en tryggare form av rörligt elpris. 

Det fungerar i korthet så här:

Den mängd el du beräknas behöva i framtiden köps in succesivt i förväg, när priset är lågt, och säkras i en portfölj. Eftersom de kraftigaste prissvängningarna kapas blir ditt pris mer stabilt än ett traditionellt rörligt elpris.

Eftersom elen köps in i förväg kan du alltid höra av dig för en prognos på hur ditt elpris beräknas se ut framöver.

Exempel på priskurvor  

Schematisk bild över hur priskurvan kan skilja sig åt mellan olika avtalsformer.

Avtalsformen är ursprungligen skapad för stora företag och industrier som konsumerar mycket el. Vi erbjuder avtalsformen även till privatpersoner.

Karlskoga Klok är ett elavtal som gäller tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Om du flyttar avslutas avtalet.