Förändrad elnätstaxa 16-25 A

Från den 1 augusti 2023 ändras strukturen på elnätstaxan för dig som har säkringsstorlek 16, 20 eller 25 A.

Energimarknadsinspektionen har beslutat att alla elnätsföretag ska införa förändringar i elnätstaxan senast 2027, genom så kallad effekttariff. Syftet är att jämna ut belastningen i elnätet för att möta den pågående elektrifieringen i samhället.

Vi kommer att införa effekttariff successivt och börjar med företagskunder. Det är ännu inte beslutat när det kommer att införas för privatkunder (16-25A) men för att påbörja omställningen gör vi redan nu en strukturförändring av elnätstaxan som går i linje med övergången till effekttariff.

Vilken förändring sker 1 augusti?

Vi förbereder för effekttariff genom en omfördelning av avgifterna. I det här skedet sänks den rörliga nätavgiften och den fasta nätavgiften höjs. Detta gör vi för att omfördela avgifterna inför den kommande förändringen till effekttariff. 

I tabellen nedan ser du hur den nya taxan är uppbyggd.
Alla belopp är inklusive moms på 25 %.

  Tidigare fast nätavgift
kr/år
Tidigare rörlig nätavgift öre/kWh Ny fast
nätavgift
kr/år
Ny rörlig
nätavgift öre/kWh
Lägenhet 2 134 21,52 2 862 18,00
16 A 4 944 21,52 6 146 18,00
20 A 7 350 21,52 9 305 18,00
25 A 10 460 21,52 12 952 18,00


Hur påverkar det mig?

Om du vill uppskatta din nya elnätskostnad kan du titta på en tidigare faktura, där ser du din beräknade årsförbrukning i kWh. Ta denna siffra gånger 18 öre så får du en beräknad kostnad för den rörliga nätavgiften. Den fasta nätavgiften för din säkringsstorlek ser du i tabellen ovan.  

Räkneexempel:

Du har en säkring på 16 A och en beräknad årsförbrukning på 10 000 kWh. 

Fast avgift 16 A = 6 146 kronor 

Rörlig avgift 18 öre
10 000 x 0,18 = 1 800 kronor

6146 + 1 800 = 7 946 kronor per år