Förändrad taxestruktur för dig som har 80 A och uppåt

Från den 1 augusti 2023 sker förändringar i elnätstaxan.

Energimarknadsinspektionen har beslutat att alla elnätsföretag ska införa förändringar i elnätstaxan senast 2027. Syftet är att jämna ut belastningen i elnätet för att möta den pågående elektrifieringen i samhället.

För dig som har säkringsstorlek 80 A och uppåt (lågspänning effekt) och högspänningsabonnemang, kommer det att innebära en ny struktur av taxan från och med den 1 augusti 2023.

Du kommer att få ett brev under juni månad med information om förändringen och den nya taxan.

Ny taxestruktur från 1 augusti 2023

I tabellen nedan ser du hur den nya taxan är uppbyggd.
Alla belopp är exklusive moms.

För högspänningsabonnemang är den abonnerade effekten borttagen och finns fortsättningsvis inräkad i effektdelarna. 

  Fast nätavgift
kr/år
Rörlig nätavgift öre/kWh Effektavgift
(jan-dec)
kr/kW
Effektavgift höglast
(nov-mars)
kr/kW
Lågspänning effekt 13 602 14,4 39,2 66,7
Högspänning 24 900 6,2 33,4 52,9


Nuvarande taxa t o m 31 juli 2023

Alla belopp är exklusive moms. 

  Fast nätavgift
kr/år
Rörlig nätavgift öre/kWh Effektavgift
(jan-dec)
kr/kW
Effektavgift höglast
(nov-mars)
kr/kW
Lågspänning effekt 11 585 8,85 46,00 66,00
Högspänning 19 475 5,45 21,65 28,40