Beställning BIK-el

Fyll i formuläret eller ring 0586-750 100 för att beställa.


Anläggnings-ID och områdes-ID hittar du på fakturan från din nuvarande ellevarantör.
 
14 dagar efter datumet då beställning görs är det tidigaste datum då ditt nya avtal börjar gälla och vi övertar elleveransen till dig. Kom ihåg att kolla när ditt nuvarande avtal upphör.

Om du vill ha e-faktura väljer du det hos din bank. Vi erbjuder även e-postfaktura och sms-faktura. Vill du ha det väljer du det här:
Jag vill ha:

Godkännande av avtalsvillkor
Avtalsvillkor och personuppgiftsbehandling hittar du på www.bikel.se