Retroaktivt stöd för höga elpriser

Svenska kraftnät meddelade den 27 oktober tillsammans med regeringen att de lämnat förslag till Energimarknadsinspektionen om att avsätta 55 miljarder kronor för att kompensera elanvändare retroaktivt för höga priser i elprisområde 3 och 4.

Fem miljoner kunder kommer att vara berättigade någon form av ersättning. Stödet kommer att ges till både hushåll, företag och organisationer och gäller retroaktivt för perioden oktober 2021-september 2022.

Hur mycket får jag i stöd?

I elprisområde 3 (som Karlskoga tillhör) uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh under perioden oktober 2021-september 2022. Du kan se din förbrukning för perioden genom att logga in i vår app eller på Mina sidor.

Räkneexempel:
Ett hus som har förbrukat 20 000 kWh under perioden kommer att få ett stöd på 20 000 x 0,5 = 10 000 kronor. 

Gäller stödet oavsett om jag bor i lägenhet eller villa?

Hushåll, företag och organisationer som har ett eget elnätsavtal omfattas av förslaget.

Om el ingår i din hyra eller om kostnaden för den el du förbrukar vidarefaktureras av en fastighetsägare, förening eller liknande, så får du inte stöd direkt från den här åtgärden. 

När kommer utbetalning att ske?

Regeringens avsikt är att du ska få elstödet i början av 2023. Regeringen har gett Försäkringskassan och Svenska kraftnät i uppdrag att förbereda för hur elstödet ska betalas ut.

Gäller detta stöd utöver den elpriskompensation som betalats ut tidigare under 2022?

Ja detta är ett nytt stöd.

Var kan jag läsa mer om stödet?

Du kan läsa mer på Svenska Kraftnäts hemsida.

Länk till Svenska Kraftnät (extern sida, öppnas i nytt fönster)

Karta över elprisområden

Informationen uppdateras löpande

Viktigt att veta...

Vi kommer aldrig att ringa upp och be dig logga in eller lämna ut personliga koder för att du ska få ditt stöd. Om det händer kan du vara utsatt för ett bedrägeriförsök, avsluta samtalet och kontakta polisen.