Byte till nya generationens elmätare

Nu pågår ett flerårsprojekt som innebär att elmätarna hos i stort sett alla våra kunder ska bytas. Arbetet kommer att löpa till och med 2022.

De nya mätarna uppfyller regeringens krav på timmätning som börjar gälla 2025. Förutom timmätning ska mätaren även ha ett användargränssnitt som gör det möjligt för kunden att själv ta del av sina uppgifter. Mätarna ska också skapa bättre förutsättningar för energieffektivisering och de ska vara förberedda för smarta-hem-tjänster. 

Lysmasken Energi & Mätteknik är företaget som utför mätarbytena. 

Avbrottstid

Under varje mätarbyte bryts strömmen normalt i 10-15 minuter.

Elmätare åtkomlig utanför bostaden

I de fall där elmätaren sitter åtkomligt sker bytet utan att kunden närvarar. Lysmasken knackar alltid på innan bytet sker. Om ingen är hemma läggs en avisering i brevlådan för att meddela att bytet har skett.

I flerbostadshus där mätaren inte sitter inne i lägenheterna sker bytet enligt överenskommelse med fastighetsägaren. Där aviseras bytet med avbrottslappar vid entrédörrar, eventuella hissar och tvättstugor 3-4 dagar före avbrottet.

Elmätare inne i bostadenny elmätare

Beroende på hur mätaren är placerad kan Lysmasken behöva komma in i din bostad för att utföra arbetet. Lysmasken kontaktar dig för tidsbokning när det är dags för ditt bostadsområde.

Antenn i enstaka fall

I enstaka fall kan det vara nödvändigt att montera en antenn i anslutning till mätaren för att säkerställa kommunikationen till insamlingen. Detta görs förebyggande för att undvika ofullständiga värden. Du slipper därmed extra besök för felavhjälpning hos dig. 

Tidsbokning

Lysmasken arbetar etappvis i område för område. Det går alltid att boka tid för mätarbyte direkt med mätteknikern som finns på din gata. Normal arbetstid är 07:00-19:30 måndag-onsdag, 07:00-13:00 på torsdagar. De flexibla arbetstiderna är till för att underlätta för dig.

Så känner du igen Lysmasken

Det är lätt att känna igen Lysmaskens servicebilar och mättekniker i fältarbetet. Alla bilar har samma utseende, mätteknikerna har enhetlig klädsel och legitimation.

Frågor

Här är en länk till vanliga frågor och svar.

Har du allmänna frågor är du välkommen att kontakta oss på Karlskoga Energi & Miljö. Vid praktiska frågor om mätarbytet når du Lysmasken på telefon 0320-100 01. 

Ha gärna en faktura från Karlskoga Energi & Miljö till hands när du kontaktar oss. Där anges ditt anläggnings-ID som börjar på 735 999 104 000 XXX XXX. De sex sista siffrorna hjälper oss att snabbare kunna svara på dina frågor.

 

 

Logotyp medfinansierat av EU

Karlskoga Energi & Miljö AB är ansvariga för detta innehåll och det återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska Unionens åsikt.