• Visste du
  • att
  • ...ett ton matavfall ger 33,7 kubikmeter biogas vilket motsvarar 37 liter bensin?
fredag 23 feb 2018

Pant till lokal välgörenhet på Mosserud

På Mosseruds återvinningsanläggning kan du skänka din pant när du lämnar tomma dryckesburkar och flaskor.

Läs mer
fredag 23 feb 2018

Fler laddstolpar i Karlskoga under 2018

Vi har fått bidrag från Naturvårdsverket för att uppföra ett antal laddstolpar för laddning av elbilar.

Läs mer
fredag 16 feb 2018

Nytt forskningssamarbete om hur vi handlar el

Vi samverkar med forskare från Örebro universitet och tre energiföretag kring hur vi ska möta framtidens kundbehov.

Läs mer
söndag 11 feb 2018

Kokningsrekommendation upphävd

Boende i Bråten och Granbergsdal behöver inte längre koka sitt vatten.

Läs mer

Nu byter vi till Bankgirot

Från och med den 1 december 2017 byter vi till Bankgirot istället för Plusgirot.

Läs mer

Nya VA-områden

Nu pågår ett arbete för att utöka verksamhetsområdena för vatten och avlopp i Karlskoga.

Läs mer

Energiskatten flyttar från elhandel till elnät

Riksdagen har beslutat om att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från den 1 januari 2018.

Läs mer

Microproducent av el

Vill du bli microproducent av el och sälja din överskottsel?

Läs mer

Avfallshämtning Storfors

Renhållningsbolaget ansvarar för avfallshanteringen i Storfors kommun och här hittar du som bor i Storfors aktuell information.

Läs mer

Källsortering

Sopor håller på att dränka vår jord. Mycket av det avfall som idag slängs på soptippen skulle kunna återvinnas och användas igen genom källsortering.

Läs mer

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.