• Visste du
  • att
  • ...ett ton matavfall ger 33,7 kubikmeter biogas vilket motsvarar 37 liter bensin?
fredag 11 aug 2017

Var du med i vår tipstävling på Putte i Parken?

På PIP kunde man fylla i en tipskupong i vårt tält. Här kan du se de rätta svaren och vinnaren.

Läs mer
måndag 7 aug 2017

Information om gårdagens översvämning

Karlskoga drabbades under helgen av kraftig nederbörd vilket orsakade översvämningar av både källare och vägar.

Läs mer
onsdag 2 aug 2017

Vi ses väl på PIP!

Under Putte i Parken i Karlskoga finns vi på plats med aktiviteter för barnen.

Läs mer
torsdag 29 jun 2017

Behållare för textilåtervinning

Nya behållare på Mosseruds återvinningsanläggning ska ge ökad återanvändning av textilier i Karlskoga.

Läs mer

Källsortering

Sopor håller på att dränka vår jord. Mycket av det avfall som idag slängs på soptippen skulle kunna återvinnas och användas igen genom källsortering.

Läs mer

Nya VA-områden

Nu pågår ett arbete för att utöka verksamhetsområdena för vatten och avlopp i Karlskoga.

Läs mer

Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren som gäller avfallshämtning och återvinning samt tillämpning av hämtningsanvisningarna från den 27 januari 2017.

Läs mer

Microproducent av el

Vill du bli microproducent av el och sälja din överskottsel?

Läs mer

Avfallshämtning Storfors

Renhållningsbolaget ansvarar för avfallshanteringen i Storfors kommun och här hittar du som bor i Storfors aktuell information.

Läs mer

Biogas

Biogasen bidrar inte till växthuseffekten och klimatförändringen, vilket gör biogas till det drivmedel som idag har minst miljöpåverkan.

Läs mer

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.