• Visste du
  • att
  • ...reningsverket i Aggerud renar cirka 7 miljoner kubikmeter avloppsvatten varje år?
torsdag 29 jun 2017

Behållare för textilåtervinning

Nya behållare på Mosseruds återvinningsanläggning ska ge ökad återanvändning av textilier i Karlskoga.

Läs mer
måndag 26 jun 2017

Sommartider på kundtjänst

Sommar och semestertider. Då har vi förändrade öppettider på vår kundtjänst.

Läs mer
måndag 19 jun 2017

Energiskatten på el höjs den 1 juli 2017

Riksdagen har beslutat om förändrad elskatt. Höjningen sker i två steg med start 1 juli i år.

Läs mer
tisdag 13 jun 2017

Tävla om fina priser på Putte i Parken

I samband med PIPs jubileumsfestival i Karlskoga tävlar vi ut fina priser.

Läs mer

Källsortering

Sopor håller på att dränka vår jord. Mycket av det avfall som idag slängs på soptippen skulle kunna återvinnas och användas igen genom källsortering.

Läs mer

Nya VA-områden

Nu pågår ett arbete för att utöka verksamhetsområdena för vatten och avlopp i Karlskoga.

Läs mer

Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren som gäller avfallshämtning och återvinning samt tillämpning av hämtningsanvisningarna från den 27 januari 2017.

Läs mer

Microproducent av el

Vill du bli microproducent av el och sälja din överskottsel?

Läs mer

Avfallshämtning Storfors

Renhållningsbolaget ansvarar för avfallshanteringen i Storfors kommun och här hittar du som bor i Storfors aktuell information.

Läs mer

Biogas

Biogasen bidrar inte till växthuseffekten och klimatförändringen, vilket gör biogas till det drivmedel som idag har minst miljöpåverkan.

Läs mer

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.