• Visste du
  • att
  • ...du får cirka 36 timmars TV-tid för en elkostnad på 1,50 kronor?
måndag 18 dec 2017

Service i samband med kommande storhelger

Vi har något förändrad service i samband med jul-, nyårs- och trettonhelgen.

Läs mer
tisdag 12 dec 2017

Prisförändringar från den 1 januari 2018

Från årsskiftet sker förändringar på priserna för elnät, vatten och avlopp samt fjärrvärme.

Läs mer
fredag 1 dec 2017

Årets julgåva från oss till fonden Sigges gåva

För sitt stora engagemang i arbetet med att bygga kamratanda inom skolan överlämnas julgåvan på 25 000 kronor.

Läs mer
fredag 24 nov 2017

Energiskatten flyttar från elhandel till elnät

Riksdagen har beslutat om att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från den 1 januari 2018.

Läs mer

Nu byter vi till Bankgirot

Från och med den 1 december 2017 byter vi till Bankgirot istället för Plusgirot.

Läs mer

Nya VA-områden

Nu pågår ett arbete för att utöka verksamhetsområdena för vatten och avlopp i Karlskoga.

Läs mer

Avfallshämtning Storfors

Renhållningsbolaget ansvarar för avfallshanteringen i Storfors kommun och här hittar du som bor i Storfors aktuell information.

Läs mer

Microproducent av el

Vill du bli microproducent av el och sälja din överskottsel?

Läs mer

Biogas

Biogasen bidrar inte till växthuseffekten och klimatförändringen, vilket gör biogas till det drivmedel som idag har minst miljöpåverkan.

Läs mer

Källsortering

Sopor håller på att dränka vår jord. Mycket av det avfall som idag slängs på soptippen skulle kunna återvinnas och användas igen genom källsortering.

Läs mer

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.