• Visste du
  • att
  • ...optisk fiber inte bara hanterar internet utan även telefoni, TV, musik mm?
tisdag 24 apr 2018

Vi söker en medarbetare till kundtjänst

Till en visstidsanställning söker vi en kommunikativ person med starkt kundfokus till vår kundtjänst.

Läs mer
måndag 23 apr 2018

Vårhämtning av trädgårdsavfall

Lördagen den 12 maj är det dags för vårens hämtning av trädgårdsavfall.

Läs mer
torsdag 12 apr 2018

Svensk biogas värd 30 miljarder

Sverige har sedan januari i år ett nytt, tufft klimatpolitiskt ramverk.

Läs mer
tisdag 10 apr 2018

Avfallshämtning vid fritidshus

Väglaget gör att vi har svårt att komma fram på vissa småvägar. Detta kan påverka hur vi tömmer kärlen vid fritidshus.

Läs mer

Nu byter vi till Bankgirot

Från och med den 1 december 2017 byter vi till Bankgirot istället för Plusgirot.

Läs mer

Nya VA-områden

Nu pågår ett arbete för att utöka verksamhetsområdena för vatten och avlopp i Karlskoga.

Läs mer

Energiskatten flyttar från elhandel till elnät

Riksdagen har beslutat om att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från den 1 januari 2018.

Läs mer

Microproducent av el

Vill du bli microproducent av el och sälja din överskottsel?

Läs mer

Avfallshämtning Storfors

Renhållningsbolaget ansvarar för avfallshanteringen i Storfors kommun och här hittar du som bor i Storfors aktuell information.

Läs mer

Källsortering

Sopor håller på att dränka vår jord. Mycket av det avfall som idag slängs på soptippen skulle kunna återvinnas och användas igen genom källsortering.

Läs mer

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.