• Visste du
  • att
  • ...du får cirka 36 timmars TV-tid för en elkostnad på 1,50 kronor?
måndag 20 feb 2017

Information till dig som är kund hos oss

Vi arbetar vidare som vanligt för att genomföra fastställda planer.

Läs mer
fredag 17 feb 2017

Ändrad information på fakturan från oss

Från den 20 februari sker en mindre förändring gällande beräknat värde på våra fakturor.

Läs mer
onsdag 15 feb 2017

Alla elever i årskurs 8 besöker reningsverket

Under några veckor i februari och mars tar vi emot samtliga 8:e klassare i Karlskoga på reningsverket i Aggerud.

Läs mer
torsdag 2 feb 2017

SMS-påminnelse för avfallshämtning

Nu startar vi en SMS-tjänst som gör att du kan få en påminnelse dagen innan avfallshämtning.

Läs mer

Källsortering

Sopor håller på att dränka vår jord. Mycket av det avfall som idag slängs på soptippen skulle kunna återvinnas och användas igen genom källsortering.

Läs mer

Nya VA-områden

Nu pågår ett arbete för att utöka verksamhetsområdena för vatten och avlopp i Karlskoga.

Läs mer

Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren som gäller avfallshämtning och återvinning samt tillämpning av hämtningsanvisningarna från den 27 januari 2017.

Läs mer

Microproducent av el

Vill du bli microproducent av el och sälja din överskottsel?

Läs mer

Avfallshämtning Storfors

Renhållningsbolaget ansvarar för avfallshanteringen i Storfors kommun och här hittar du som bor i Storfors aktuell information.

Läs mer

Biogas

Biogasen bidrar inte till växthuseffekten och klimatförändringen, vilket gör biogas till det drivmedel som idag har minst miljöpåverkan.

Läs mer

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.