Vad är missfärgat vatten?

Karlskogas vattenledningsnät är dimensionerat för en befolkningsmängd som är nästan dubbelt så stor som den verkligen är idag. Detta gör att vi har problem att omsätta vattnet i den grad vi önskar och då kan det bildas avlagringar i vattenledningarna. Vi jobbar aktivt med att få bukt med problemet, till exempel genom att spola rent ledningsnätet varje år.

Då vattenflöden ändras, exempelvis vid en läcka, kan avlagringar som finns i ledningen slitas loss. I avlagringarna finns bland annat järn och mangan som är den vanligaste orsaken till missfärgat vatten. Järnfällningen är brun och manganfällningen är svart. Både järn och mangan finns naturligt i lös form i grundvatten och saknar då färg. Det missfärgade vattnet är alltså inte farligt att dricka!

Du bör tänka på att inte tvätta vittvätt i det missfärgade vattnet då den kan bli färgad.

Vid missfärgat vatten rekommenderar vi att du spolar dina kranar tills vattnet blir klart igen. Kontakta oss på Karlskoga Energi & Miljö om du får spola väldigt länge.

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor.


Uppdaterad den: 26 maj 2016
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.