Tvätta din bil miljöriktigt

Tvätta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen. Risken är stor att det smutsiga tvättvattnet rinner ut i våra vattendrag, sjöar och hav via dagvattenbrunnarna och förorenar miljön.

Vi svenskar tvättar sammanlagt bilen ungefär 30 miljoner gånger per år. Cirka 70 procent av tvättarna sker på gatan. Tvättvattnet från biltvättningen på gatan innehåller totalt cirka 2 000 ton olja, över fem ton tungmetaller som zink, krom, nickel, bly och kadmium och 5 000 ton rengöringskemikalier. Du kan hjälpa till att minska utsläppen genom att tvätta din bil miljöriktigt.

Du bör undvika att tvätta bilen på gatan. De flesta rännstensbrunnar är anslutna till dagvattensystemet, det vill säga det förorenade tvättvattnet avleds direkt till vattendrag utan rening, vilket kan skada växter och djur.

I en del områden är rännstensbrunnarna i gatan anslutna till kombinerade ledningar, det vill säga där dag- och spillvatten går i samma ledning. Det förorenade vattnet kommer då till vårt reningsverk där föroreningarna riskerar att skada reningsprocessen.

Om du måste tvätta bilen hemma vid något enstaka tillfälle så är det bästa alternativet att göra det på en grusplan eller gräsmatta som ligger långt från vattendrag, dagvattenbrunnar och dricksvattenbrunnar. Grusplaner och gräsmattor kan delvis fånga upp föroreningarna och bryta ned eller fastlägga dem. Det bästa är att endast spola av bilen med vatten och undvika att använda bilvårdsmedel. Om du måste använda bilvårdsmedel, välj miljöanpassade produkter och använd inte avfettningsmedel.

Är bilen så pass smutsig att du behöver tvätt- eller avfettningsmedel så är det lämpligast att tvätta bilen på en anläggning som har en rening som kan ta hand om föroreningarna. Tänk på att välja miljöanpassade bilvårdsprodukter. Gör-det-själv-hallar har avlopp som kopplade till oljeavskiljare och bättre tar hand om det miljöfarliga tvättvattnet.


Uppdaterad den: 17 mar 2017
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.