Prisvärde vatten och avlopp

Vi producerar cirka 16 000 kubikmeter vatten per dag i Karlskoga och den processen är energi-, personal- och underhållskrävande.

Produktionen av dricksvattnet och reningen av avloppsvattnet kan liknas med en processindustri. Från Gälleråsens vattenverk distribueras vatten i cirka 30 mil långa ledningar till våra kunder i Karlskoga. Vattnet pumpas ur ett grundvattenmagasin i Lokaåsen. Det naturliga grundvattnet kompletteras sedan med råvatten från Timsälven som infiltreras i åsen genom konstgjord infiltration.

Vi producerar cirka 16 000 kubikmeter vatten per dag i Karlskoga och den processen är energi-, personal- och underhållskrävande. Det arbetar fyra personer med dricksvattenproduktion, åtta personer med avloppsrening och åtta personer med att underhålla hela ledningsnätet. För att snabbt kunna avhjälpa problem och störningar finns alltid två personer i beredskap.

Vi tar även kontinuerligt vattenprover på vårt färdigproducerade vatten innan det distribueras.

Dricksvattnet håller en hög kvalitet, men kvaliteten på råvattnet har dock blivit sämre vilket gjort att det har blivit nödvändigt att förbättra reningsprocessen. Detta för att den goda kvaliteten på dricksvattnet i Karlskoga ska kunna upprätthållas även i framtiden. Av denna anledning investerade vi i en ny sil- och råvattenpumpstation samt ett förbehandlingssteg av råvatten från Timsälven med kemisk fällning i DynaSand-filter under 2007-2009.

Läs gärna mer om processen i informationshäftet under sidan "Broschyrer".


Uppdaterad den: 26 maj 2016
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.