Priser

Vattnet är vårt viktigaste och billigaste livsmedel. Du får högkvalitativt dricksvatten hemtransporterat till kranen och efter användandet tar vi hand om det, renar och återför till naturen.

VA-taxan för 2019 är fastställda av kommunfullmäktige 2018-11-13 §154.

Prislistan avser vanligt förekommande avgifter och gäller från 2019-01-01. Mervärdesskatt (moms) ingår med aktuell skattesats i samtliga priser.

För arkiv över tidigare års prislistor klicka på det gula ankaret till höger ovan.

Förbrukningsavgift

Specifikation Inklusive moms
Vatten och avlopp totalt/m³ 18,80
Vattenandel/m³ 6,60
Avloppsandel/m³ 12,20

Fast avgift per år och mätare

Mätarstorlek för villor och småhus med max två lägenheter  Inklusive moms
 20 mm 5 826
 25 mm  21 172
 40 mm 42 346
 50 mm  56 468

Övriga förekommande avgifter, till exempel uppsättning/nedtagning av mätare och nyanslutningsavgifter kan du läsa om nedan.

Taxa för VA-bolaget i Karlskoga AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Läs mer om taxan som gäller från 2019-01-01

Anslutningsavgifter 

För att ansluta sig till Vatten och avlopp inom tätort gäller följande priser

Vatten + Avlopp = 115 852 kr
Vatten + Avlopp + Dagvatten = 130 863 kr + 11,75 kr per kvadratmeter tomtyta. 

För mer information om anläggningsavgifter kontakta oss på telefon 0586-750 100.

Räkneexempel enligt 2019 års taxa

3 serviser (vatten, spill och dag) 130 863 kr + avgift för tomtyta 11,75*tomtyta

Exempel fastighet på 1200 m²

= 1200*11,75 = 14 100+moms = 17 625 kr

Totalt: 130 863 + 17 625 = 148 488 kr inkl moms

2 serviser, ej dagvatten, bebyggd fastighet 115 852 kr inklusive moms.


Uppdaterad den: 29 nov 2018
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.