Nya VA-områden

Nu pågår ett arbete för att utöka verksamhetsområdena för vatten och avlopp i Karlskoga.

Det är Karlskoga Energi & Miljö AB som ansvarar för utbyggnaden. 

Läs mer om pågående och kommande utbyggnad

Läs mer om VA-utbyggnad

Vad är ett verksamhetsområde?

Inom ett verksamhetsområde har kommunen skyldighet att tillhandahålla vatten och avlopp och fastighetsägaren har skyldighet att ansluta sig. Det är kommunfullmäktige i en kommun som beslutar vilka hushåll som ska ingå i ett verksamhetsområde.

Definitionen på verksamhetsområde är följande: ”Det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning”.


Uppdaterad den: 20 feb 2017
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.