Broschyrer och informationsblad

Nedan kan du läsa mer om våra broschyrer och informationsblad.

Information om källaröversvämningar

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från VA-bolaget uppväger aldrig de olägenheter och skador man drabbas av. VA-bolaget lägger ned mycket arbete på att successivt förbättra avloppsnätet. Det går dock aldrig helt att eliminera riskerna för källaröversvämning. Vi lämnar i detta häfte information om de vanligaste orsakerna till källaröversvämning och om de förebyggande åtgärder man kan sätta in för att öka skyddet mot översvämning. Vi ger också råd om hur den som drabbas bör agera vid en översvämning. I slutet av häftet finns en ordlista med förklaringar av använda fackuttryck. Läs mer om källaröversvämningar

Informationsblad "Läcker dina vattenledningar pengar?" 

Läckor i vattenledningarna kostar varje år stora pengar. Här kan du som konsument i Karlskoga se vad det kostar att ha vattenläckor av varierande storlek. Läs mer om vattenläckor


Uppdaterad den: 14 aug 2018
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.