Vatten och avlopp

Sedan tidernas begynnelse har vatten varit en förutsättning för allt liv. Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Utan rent och friskt vatten skulle allt liv dö ut.

I Karlskoga är vi stolta över vårt goda vatten. Från vattenverket distribueras vatten i cirka 30 mil långa ledningar till våra kunder i Karlskoga, Linnebäck och Granbergsdal. Vattnet håller en hög kvalitet och kontrolleras ständigt med återkommande provtagningar över hela nätet.

Vattnet har en hårdhet på cirka 4,3 dH och kan betecknas som ganska mjukt.

När vattnet använts - till toaletter, tvätt, disk etcetera - avleds det i avloppsledningar till reningsverket. Där renas till till 95-99 procent varefter det släpps tillbaka till naturen i sjön Möckeln med ett tack för lånet.

Kostnaden för hela denna hantering betalas via vattentaxan och priset är cirka 4,6 öre per liter vatten inklusive de fasta kostnaderna, leverans hem och efter användandet också borttransport och rening.


Uppdaterad den: 7 feb 2017
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.