Vet du att?

  • ...ett ton matavfall ger 33,7 kubikmeter biogas vilket motsvarar 37 liter bensin?
  • ...du får cirka 36 timmars TV-tid för en elkostnad på 1,50 kronor?
  • ...reningsverket i Aggerud renar cirka 7 miljoner kubikmeter avloppsvatten varje år?
  • ...nästan 9000 hushåll i Karlskoga är anslutna till stadsnätet?
  • ...en signal i en fiber hinner fem varv runt jorden på en sekund?
  • ...optisk fiber inte bara hanterar internet utan även telefoni, TV, musik mm?
  • ...frysen kan dra dubbelt så mycket energi om den inte frostats av på länge?
  • ...vi har mjukt vatten i Karlskoga och du därför inte behöver använda så mycket tvättmedel?
  • ...man kan återvinna stål, aluminium och glas hur många gånger som helst?