Styrelser

Karlskoga Energi & Miljö AB och dess dotterbolag har samma styrelse för samtliga bolag. I de delägda bolagen är det separata styrelser.

Karlskoga Energi & Miljö med helägda dotterbolag

Dan-Åke Widenberg, ordförande
Pia Renman, vice ordförande

Ordinarie ledamöter

Jenny Bergström
Charlie Jarl
Peter Lilja
Thorbjörn Pettersson
Peter Rendius

Suppleanter
Jan Frisk
Bertil Forsebrink

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB

Dan-Åke Widenberg, ordförande

Ordinarie ledamöter
Jenny Bergström
Hans Jildesten
Håkan Larsson
Pia Renman

Suppleanter
Jan Frisk
Christina Skogström

Biogasbolaget i Mellansverige AB

Lars Johansson, ordförande
Pia Renman, vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Andreas Getzman
Peter Lilja
Dan-Åke Moberg
Dan-Åke Widenberg

Suppleanter
Roger Andersson
Leif Lundell


Uppdaterad den: 9 apr 2018
  • Dela