Idé och vision

Solnedgång över ett grönskande fält

Affärsidé

Vi ska inom respektive verksamhetsområde tillgodose den kvalitet och effektivitet som kunderna önskar. Med fokus på kundernas behov skapar Karlskoga Energi & Miljö mervärden och utvecklas med hållbarhet som främsta mål.

Vision

Vi skapar ekonomisk tillväxt samtidigt som vi kontinuerligt minskar det ekologiska fotavtrycket och bidrar till människors hälsa och trygghet.

Varumärkesvärden

  • Framåtriktat
  • Hållbart
  • Värdeskapande

Kundlöften

  • Du kan lita på oss.
  • Vi är enkla att ha att göra med.
  • Hos oss får du mervärden.

Uppdaterad den: 5 feb 2018
  • Dela