Vattenprov vid Labbsand

Provsvar visar att dricksvattnet i hela ledningsnätet håller samma höga kvalitet.

Uppdatering 2018-10-17

Vi har nu fått verifierat att vårt första preliminära provresultat gällande nickel i dricksvattnet var felaktigt. Efter att ett antal påföljande prover har analyserats visar resultatet att dricksvattnet i hela ledningsnätet håller samma höga kvalitet. Det innebär att de utställda vattentankarna kommer att tas bort och att kranvattnet åter kan användas som vanligt.

*********************************************************

Uppdatering 2018-10-16

Nya prover är transporterade till laboratoriet för analys. Svar väntas onsdag den 17 oktober under eftermiddagen. 

*********************************************************

I samband med provtagning på ledningsnätet vid Labbsand har vi fått ett preliminärt resultat som visar på för höga halter av nickel i dricksvattnet.

Berörda är fastigheter söder om Moelvens sågverk fram till kommungränsen mot Degerfors. I nuläget berör detta cirka 200 av företagets kunder.

Enligt Livsmedelsverket finns ingen akut risk för konsumenter. Nickelallergiker kan dock reagera på förhöjda halter av nickel i livsmedel.

För den som känner oro finns vatten att hämta i tillfälliga tankar som är uppställda på parkeringen vid Labbsands camping och vid busshållplatsen nedanför Södra Parvägen (vid golfbanan).

Nya prover tas tisdag den 16 oktober och kommer att analyseras under dagen. Mer information kommer när provsvaren är klara.

Frågor och svar om Nickel i dricksvattnet


Uppdaterad den: 17 okt 2018
  • Dela