Stora biltvättarhelgen 23-24 april

I Sverige görs cirka 30 miljoner biltvättar per år, 10 miljoner av dessa sker på en biltvätt men hela 20 miljoner är fultvättar.

Biltvättarhelgen logo

Att fultvätta bilen är att tvätta den på garageuppfarten eller gatan och låta orenat vatten rinna rakt ut närmaste vattendrag, sjö eller hav. Ibland leds tvättvattnet till reningsverket, men avloppsreningsverket klarar inte av att rena de miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet, de skadar istället processen i reningsverket.

En gång per år genomför branschföreningen Svenskt Vatten "Stora biltvättarhelgen" för att uppmärksamma oss alla på vikten av att tvätta bilen rätt. Tanken är att inspirera till att tvätta bilen på rätt sätt för miljön skull. Men trots att detta bara uppmärksammas en helg varje vår så är det självklart viktigt att tvätta bilen på rätt sätt varje gång.

Det är miljön som får ta kostnaden när du tvättar hemma

Många tror att man sparar pengar på att tvätta bilen hemma men i själva verket är det närmiljön - marken där du bor och där barnen leker, sjön och stranden där du badar på sommaren - som får betala priset istället.

Smutsen från våra bilar innehåller både oljerester och tungmetaller som rinner rakt ut i naturen när du väljer att tvätta på gatan. I en biltvätt däremot separeras vatten från olja och giftpartiklar som hanteras i separata reningsverk.

Genom att alltid välja biltvätten kan du enkelt göra en stor insats för vår miljö och vårt vatten.

Bidra mer - använd miljömärkta produkter

Du kan bidra ännu lite mer genom att använda miljömärkta produkter. De är skonsammare mot miljön men gör ändå din bil skinande ren. Så använd miljömärkta bilvårdsprodukter när du tvättar bilen i en gör-det-själv-hall.

Tvätta på gräs eller grus

Har du inte tillgång till en biltvätt så är det minst dåliga alternativet att tvätta bilen på en gräsplan eller en grusad yta så långt bort som möjligt från dagvattenbrunnar och vattendrag. Då filtreras smutsen i det översta jordlagret innan vattnet rinner vidare ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Välj också miljömärkta rengöringsprodukter och avstå från avfettningsmedel.

Gör miljön och framtida generationer en tjänst och välj biltvätten och miljömärkta bilvårdsprodukter.


Uppdaterad den: 19 apr 2016
  • Dela