Sortering av avfall ger bra resultat - blir värme och biogas

Karlskogaborna är duktiga på att sortera ut matavfallet och drar sitt strå till stacken för att uppfylla de nationella målen som regeringen beslutat om, att 35 procent av matavfallet ska sorteras ut från övriga sopor. I Karlskoga blir hushållsavfallet både värme och biogas.

Under 2008 tjuvstartade ett pilotprojekt där ett hundratal villor i Karlbergsområdet fick både bruna och gröna soptunnor och började sortera ut sitt matavfall i papperspåsar. År 2011 påbörjades sedan den stora omställningen och idag, 2,5 år senare, är det 14 200 hushåll som avfallsseparerar i Karlskoga. Omställningen omfattar boende i villor, bostadsrättsföreningar, hyreshus och samfälligheter.

Regeringen har beslutat om ett nationellt mål som säger att 35 procent av matavfallet ska sorteras ut från övriga sopor. Av Sveriges 290 kommuner är det idag 170 kommuner som sorterar sitt matavfall. Karlskogaborna drar sitt strå till stacken och är duktiga på att sortera matavfallet. Karlskoga Energi & Miljö tar även emot matavfall från flera kommuner i närheten av Karlskoga.

På ett år får vi in 8 000 ton hushållsavfall. Av detta omvandlas 6 600 ton till värme i bostäder och resterade 1 400 ton blir biogas. Ett ton matavfall ger 33,7 kubikmeter biogas vilket motsvarar 37 liter bensin. Hittills i år har det vägts in 775 ton matavfall som omvandlas till biogas. Biogasen kommer årligen att ersätta cirka 11 000 ton koldioxid från fossila drivmedel.

Under projektets gång har attityden när det gäller separering av matavfallet förändrats tycker Dan Hermansson, som har funnits med i separeringsprojektet sedan starten.

- Det har blivit en självklarhet för många att sortera sitt avfall, säger han.

I år har en kundundersökning genomförts där cirka 700 privatpersoner och företag bland annat har fått svara på vad de tycker om att avfallsseparera sina sopor.

- Sju av tio har svarat en fyra eller femma på en femgradig skala, berättar Leif Lundell som är marknads- och informationschef.

2018 är målet att minst 50 procent av matavfallet även från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras och behandlas biologiskt.


Uppdaterad den: 25 jun 2014
  • Dela