Information om  lågspänning effekt abonnemang

Prislista för 2019 samt aktuell information för dig som är lågspänning effekt-kund.

I vår prislista finns information gällande månadsavstämning av uttagen effekt som infördes från och med den 1 januar1 2019 för alla lågspänning effekt kunder. Där finns även prislistan för 2019 samt en räknesnurra för att hjälpa dig att räkna ut din månads- respektive årsskostnad. 

Klicka här för att komma direkt till prislistan.


Uppdaterad den: 12 feb 2019
  • Dela