Färdigställt projekt på östra Möckelnstranden

År 2012 beslutades att bebyggelsen på östra sidan av Möckeln ska ingå i ett utökat verksamhetsområde för VA.

År 2012 beslutade kommunfullmäktige i Karlskoga att större delen av bebyggelsen på östra sidan av Möckeln ska ingå i ett utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp. Utbyggnaden är nu färdigställd och de aktuella hushållen har anslutits till det kommunala ledningsnätet.

År 2013 påbörjades utbyggnaden till både fritids- och permanentboende inom området. Sedan dess har arbetet pågått och i december 2016 var vatten och avlopp framdraget till de cirka 50 hushållen i området. Arbetet har genomförts helt i egen regi av VA-bolaget i Karlskoga, parallellt med den ordinarie driften. Under våren har vissa återställningsarbeten utförts och projektet är nu färdigställt.

- Vi har totalt grävt ner cirka 5,5 km vatten- och avloppsledningar, och anlagt fem huvudpumpstationer. Hela projektet har löpt smidigt och både boende och markägare har varit mycket tillmötesgående. Dessutom har vi lärt oss mycket längs vägen och våra medarbetare har fått nya arbetslivserfarenheter, säger Pontus Nermark från VA-bolaget i Karlskoga som varit projektledare.


Uppdaterad den: 13 jun 2017
  • Dela