Kokningsrekommendation upphävd

Boende i Bråten och Granbergsdal behöver inte längre koka sitt vatten.

Nu har vi fått svar på vattenanalyserna och de visar att dricksvattnet är tjänligt. Vi har därmed beslutat att kokningsrekommendationerna ska upphävas från och med söndagen den 11 februari 2018, klockan 13.30.

 

Därför utfärdade vi en kokningsrekommendation

I samband med vattenläckorna på Noravägen då stora områden blev utan vatten bedömde vi att det fanns en risk att bakterier hade trängt in i vattenledningarna. Av den anledningen rekommenderade vi kokning av dricksvattnet som en försiktighetsåtgärd innan vi visste med säkerhet att vattnet var tjänligt.

Tack!

Ett stort tack till alla som på olika sätt hjälpte oss att sprida informationen om att koka dricksvattnet.


Uppdaterad den: 11 feb 2018
  • Dela