Felaktiga betalningspåminnelser

Vissa kunder som har betalat sin faktura mellan 26-28 januari har felaktigt fått en betalningspåminnelse.

På grund av ett tekniskt fel har de betalningar som inkommit under tiden 26- 28 januari inte lästs in i systemet på ett korrekt sätt. Du som har betalat din faktura under någon av dessa dagarna och ändå fått en betalningspåminnelse kan bortse från denna. Vi kommer att ta bort ränta och påminnelseavgift hos berörda kunder.

Vi vill även påminna om att vårt plusgirokonto upphör inom kort. Betalningar ska nu gå till bankgiro 5983-0174.


Uppdaterad den: 9 feb 2018
  • Dela