Energiskatten på el höjs den 1 juli 2017

Riksdagen har beslutat om förändrad elskatt. Höjningen sker i två steg med start 1 juli i år.

Enligt energiöverenskommelsen ska skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer (effektskatten) avvecklas stegvis under en tvåårsperiod med start 2017. Fastighetsskattesatsen för vattenkraftverk ska stegvis sänkas till 0,5 procent av taxeringsvärdet under en fyraårsperiod med start samma år.

Finansiering av dessa åtgärder ska ske genom en höjning av energiskatten på elektrisk kraft för hushåll och tjänsteföretag. Höjningen sker i  två steg. Det första infaller den 1 juli 2017 och det andra den 1 januari 2019.

I det första steget höjs skattesatsen med 3,0 öre per kilowattimme till 32,5 öre per kilowattimme.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Källa: Energiföretagen Sverige


Uppdaterad den: 19 jun 2017
  • Dela