Energiskatten flyttar från elhandel till elnät

Riksdagen har beslutat om att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från den 1 januari 2018.

Från årsskiftet faktureras energiskatten tillsammans med elnätsfakturan istället för elhandelsfakturan efter ett beslut i riksdagen. Det innebär inga ökade kostnader för dig som kund, bara en förflyttning. Bor man i Karlskoga och har Karlskoga Energi & Miljö som elleverantör märks det ingen skillnad på fakturans storlek, kostnaden för energiskatt kopplas bara ihop med elnät istället för elhandel i fakturaspecifikationen.

Har man däremot sitt elavtal hos något annat elhandelsföretag än hos sitt elnätsföretag så kommer man att märka att totalkostnaden för el är densamma, men att elnätsfakturan blir högre och elhandelsfakturan lägre.

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnaden för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten, se förklaring nedan.

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 32,5 öre/kWh enligt gällande avgiftsnivå hösten 2017. Från och med den 1 januari 2018 höjs den till 33,1 öre/kWh. Dessutom moms på 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas av både elhandelsföretagen och elnätsföretagen. Moms på energiskatt på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.

 

Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 57,5 kronor per år exklusive moms (71,88 kronor inklusive moms).

Mer information om energiskatt på el i Sverige finns hos Skatteverket.


Uppdaterad den: 24 nov 2017
  • Dela