VA-bolaget i Karlskoga AB

VA-bolaget sköter dricksvattenförsörjningen och avloppsreningen i Karlskoga.

Ett mycket bra och gott dricksvatten levereras från vattenverket vid Gälleråsen. Avloppet från våra bostäder, industrier och institutioner renas sedan vid avloppsreningsverket vid Aggerud. Allt sker i enlighet med olika myndighetskrav så att kvaliteten i alla delar uppfylls.

Företagsuppgifter

Bankgiro 5983-0216
VAT-nr SE556507445601
IBAN SE19 8000 0845 2569 3516 9182
SWIFT/BIC SWEDSESS
EORI-nr SE5565074456
Organisationsnummer 556507-4456
Mailadress leverantörsfaktura (pdf) faktura.miljo@karlskogaenergi.se
Faktureringsadress Box 42, 691 21 Karlskoga
Besöksadress Skrantahöjdsvägen 38
Leveransadress Reningsverk Rektor Lindholms väg 40
Leveransadress Vattenverk Gelleråsen 60
Leveransadress Rörnät Bregårdsgatan 22

Uppdaterad den: 12 dec 2017
  • Dela