Renhållningsbolaget i Mellansverige AB

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB sköter avfallshämtningen i Karlskoga och Storfors kommuner.

Renhållningsbolaget är samägt med Storfors kommun.

Avfallshämtningen sker i egen regi. Vi samlar in avfall hos privatpersoner, företag och övriga verksamheter och kör sedan allt hushållsavfall till kraftvärmeverket för förbränning och matavfall till biogasanläggningen för biogasproduktion.

Företagsuppgifter

Bankgiro 892-2924
VAT-nr SE556991135601
IBAN SE85 8000 0845 2569 3516 9158
SWIFT/BIC SWEDSESS
Organisationsnummer 556991-1356
Mailadress leverantörsfaktura (pdf) faktura.renhall@karlskogaenergi.se
Faktureringsadress Box 42, 691 21 Karlskoga
Besöksadress Skrantahöjdsvägen 38

Uppdaterad den: 12 dec 2017
  • Dela