Karlskoga Vattenkraft AB

Vi producerar el från 24 småskaliga vattenkraftverk i Svartälven och Timsälven.

Vattenkraft är en inhemsk och förnybar energikälla, den är ren och smutsar inte ner varken luft eller vatten. Naturen fyller på magasinen så att den kan användas om och om igen utan att förbrukas.

Bolaget har 13 anställa och omsätter cirka 37 miljoner kronor per år.

Företagsuppgifter

Bankgiro 824-5631
VAT-nr SE556828038101
IBAN SE38 8000 0845 2569 3516 9422
SWIFT/BIC SWEDSESS
EORI-nr SE5568280381
Organisationsnummer 556828-0381
Mailadress leverantörsfaktura (pdf) faktura.vattenkraft@karlskogaenergi.se
Faktureringsadress Box 42, 691 21 Karlskoga
Besöksadress Karlskoga Skrantahöjdsvägen 38
Besöksadress Hällefors Svedbergsvägen 6 B

Uppdaterad den: 12 dec 2017
  • Dela