Karlskoga Elnät AB

Som nätägare erbjuder vi kunden transport, mätning och rapportering med hög servicenivå och god leveranskvalitet.

Vår affärsidé

Karlskoga Elnät är aktören som tillhandahåller "marknadsplatsen" där elkunder och elleverantörer träffas. Verksamheten kännetecknas av hög driftsäkerhet och stort kundvärde.

Vårt distributionsområde

Inom Karlskoga Elnäts distributionsområde transporteras el via ett nät som geografiskt sett är cirka 3 mil i "fyrkant". Varför vi är så bra att ta hand om kunden är enkelt. Vi är inte större än att vi på ett enkelt och snabbt sätt når ut till kund. Vår personal har god kunskap om var kunden bor och hur det ser ut just där. Vi har beredskap dygnet runt, året runt.

Distributionsområdet omfattar större delen av Karlskoga kommun, stora delar av Storfors kommun samt delar av Degerfors kommun, Kristinehamn kommun och Hällefors kommun. Vi transporterar cirka 450 000 MWh med en spänning av 0,4 kV och 10 kV.

Kabelanvisning

Vi erbjuder dig helt kostnadsfritt kabelanvisning innan du skall gräva. Inom hela vårt distributionsområde åker vi ut och på plats visar kablarnas läge. Allt för att förhindra strömavbrott som kan bli effekten när grävningen skadar elkabeln. Ring och beställ kabelanvisning i god tid, minst två dagar innan arbetet skall påbörjas. Telefon 0586-750 140.

Vi bygger och underhåller

Karlskoga Elnät projekterar, bygger och underhåller elnäten helt i egen regi. Dessutom utför vi på entreprenad drift och underhåll av gatubelysnings- och trafiksignalanläggningar.

Mätarservice

Mätarservice är en del av Karlskoga Elnäts organisation men supportar hela koncernen med tjänster inom mät. Avdelningens uppdrag är bland annat att följa kraven som finns från SVK, SWEDAC, EI och Elsäkerhetsverket när det gäller mätning och insamling av mätvärden.

Företagsuppgifter

Bankgiro 5983-0182
VAT-nr SE556507429001
IBAN SE27 8000 0845 2569 3516 9232
SWIFT/BIC SWEDSESS
EORI-nr SE5565074290
Organisationsnummer 556507-4290
Mailadress leverantörsfaktura (pdf) faktura.elnat@karlskogaenergi.se
Faktureringsadress Box 42, 691 21 Karlskoga
Besöksadress Bregårdsgatan 22

Uppdaterad den: 12 dec 2017
  • Dela