Biogasbolaget i Mellansverige AB

Bolaget är samägt av kommunerna Karlskoga, Örebro och Kumla. Bolaget driver biogasanläggningen vid Mosserud i Karlskoga och arbetar för att öka användningen av biogas som drivmedel i regionen.

Biogas är ett av de mest miljövänliga drivmedlen och har tack vare det breda utbudet av lokala råvaror många fördelar.

Biogasanläggningen är en samrötningsanläggning där matavfall, energigrödor och naturgödsel används som råvaror för produktion av biogas. Anläggningens kapacitet är 48 GWh fordonsgas per år vilket motsvarar fem miljoner liter bensin. Restprodukten, biogödsel, är godkänd för ekologisk odling och återförs till odlingsmarkerna.

Vid Mosserud i Karlskoga samt i Kumla finns också tankstationer för fordonsgas.

Företagsuppgifter

Bankgiro 681-0154
VAT-nr SE556819114101
IBAN

SE07 8000 0845 2569 3516 9398

SWIFT/BIC SWEDSESS
Organisationsnummer 556819-1141
Mailadress leverantörsfaktura (pdf) faktura.biogas@karlskogaenergi.se
Faktureringsadress Box 42, 691 21 Karlskoga
Besöksadress Skrantahöjdsvägen 38
Leveransadress produktionsanläggning Gottebol 307, 691 93 Karlskoga

Uppdaterad den: 12 dec 2017
  • Dela