Koncernen och delägda bolag

Koncernen och de helägda bolagen

Koncernen Karlskoga Energi & Miljö består av moderbolaget Karlskoga Energi & Miljö AB med de fem helägda dotterbolagen Karlskoga Elnät AB, Karlskoga Kraftvärmeverk AB, VA-bolaget i Karlskoga AB, Karlskoga Stadsnät AB och Karlskoga Vattenkraft AB.

Delägda bolag

Koncernen har förutom de helägda dotterbolagen även andelar i andra bolag.

Biogasbolaget i Mellansverige AB ägs till 50 % av Karlskoga Energi & Miljö AB och övriga 50 % ägs av KumBro AB, vilket är Kumla och Örebro kommuners gemensamma utvecklingsbolag.  

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB ägs till 91 % av Karlskoga Energi & Miljö AB. Övriga 9 % ägs av Storfors kommun.


Uppdaterad den: 12 maj 2016
  • Dela