Ekonomi & Organisation

Hållbarhetsredovisning

Vi har en lång tradition att arbeta systematiskt med miljö och arbetsmiljöfrågor, och vi känner en viss stolthet när det gäller koncernens positiva bidrag till bland annat klimatreducerande åtgärder.

Vår första hållbarhetsberättelse är upprättad på frivillig basis och är inte en formell hållbarhetsredovisning. Den kan ses som vårt informationsmaterial om hur vi arbetat med hållbarhet under framförallt verksamhetsåret 2017.

Ladda gärna ner vår hållbarhetsberättelse för 2017 här.

Du kan även ladda ner vårt Miljöbokslut för 2017 här.