Lägre vattentryck Villingsberg

  • Vatten och Avlopp
    05 dec 2018

    Ondagen den 5 december sker ett planerat strömavbrott i Ellevios nät i Villingsbergsområdet. Detta medför att kunder som är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet kommer att uppleva ett försämrat vattentryck under tiden för avbrottet.

    Beräknat onsdag 05 dec, 10:00 - 13:00
Uppdaterad den: 3 dec 2018
  • Dela