Planerat driftavbrott

  • Stadsnät
    06 mar 2019

    Säkerhetshöjande åtgärder sker driftavbrott i området Gottebol, Linnebäck, Stonehill och Stråbergsmyren vilket medför begränsad/ingen tillgänglighet, under tiden för avbrottet. När: 2019-03-06 kl 12:05-12:10 Frågor och ev synpunkter på driftavbrottet till: felanmalan.stadsnat@karlskogaenergi.se

    Beräknat onsdag 06 mar, 12:00 - 13:00
Uppdaterad den: 19 feb 2019
  • Dela