Planerat avbrott Yttre Lötsvängen

  • Fjärrvärme
    19 sep 2018

    Onsdagen den 19 september sker ett reparationsarbete på en fjärrvärmeledning på Yttre Lötsvängen. Detta innebär ett avbrott på leverans av värme och varmvatten. Arbetet beräknas pågå mellan kl 08.00-12.00.

    Vi ber er att hålla cirkulationspumpen avstängd under tiden för arbetet. Den slås av antingen med stickpropp eller strömbrytare.

    Beräknat onsdag 19 sep, 08:00 - 12:00
Uppdaterad den: 17 sep 2018
  • Dela