Oförändrat fjärrvärmepris i Karlskoga 2022

Det blir ingen höjning av fjärrvärmepriset under 2022 för varken privatkunder eller företagskunder.

När energimarknaden är svajig och elpriserna når historiska höjder ligger fjärrvärmepriset kvar oförändrat.

- Jämfört med elpriset har fjärrvärmen mer stabila priser och som kund slipper du stora överraskningar. Vi har inte ändrat priset sedan 2018 för privatkunder och självklart känns det bra att kunna behålla samma prisnivå under 2022, säger Peter Jarl, marknadschef på Karlskoga Energi & Miljö.

Karlskoga ligger prismässigt på den lägre halvan i Värmlands och Örebro län, enligt Nils Holgerssonrapporten.

Varför är fjärrvärmepriset stabilt?

- Fjärrvärmen sitter inte i händerna på elpriset. Det som är viktigt för fjärrvärmepriset är att vi har rätt bränslemix på kraftvärmeverket vilket vi ständigt jobbar för. Vi eldar inte bara avfall, det finns flera rattar att skruva på, säger Peter Jarl.

Fjärrvärmen avlastar även elnätet under årets kallare period. När det är kallt ute är behovet av el stort och då är det resurseffektivt att värma hus och byggnader med fjärrvärme istället för med el. Och när fjärrvärmen produceras kan också el produceras, det blir en positiv effekt i dubbel bemärkelse.