Vad tycker du om oss?

Vi genomför regelbundet kundundersökningar och snart skickar vi en enkät till ett urval av våra kunder.

Enkäten vänder sig både till privatkunder och företagskunder. Svaren använder vi för att utvecklas och få ännu nöjdare kunder.

Hur går undersökningen till?

Enkäten skickas via e-post och sms. Meddelandet innehåller en länk till ett frågeformulär som det bara tar några minuter att svara på.

Alla svarar anonymt vilket innebär att ingen enskild persons resultat kommer att särredovisas. Vi samarbetar med AQ-analys som ansvarar för all insamling och resultatredovisning, och garanterar anonymiteten.

Dina åsikter är viktiga och ju fler svar vi får in desto mer rättvist blir resultatet.

Tack för din medverkan!