Flyttanmälan

Glöm inte att anmäla din flytt till oss senast 30 dagar innan.

Anmäl din flytt till oss

Flyttanmälan ska alltid göras till oss, din nätägare. Vi meddelar din elleverantör de uppgifter de behöver i samband med din flytt. Använd gärna formuläret nedan.

Minst 30 dagar före flytt

När du flyttar ska en slutavläsning alltid registreras dagen du flyttar ut. Det är därför viktigt att flytten anmäls i god tid till oss. Flyttanmälan ska göras senast 30 dagar före beräknad flyttdag. Ny inflyttning i bostaden registreras dagen efter anmäld utflyttning om inget annat anges.

Frånkoppling på flyttdagen

Tänk på att elen kan brytas redan tidigt på förmiddagen på angiven flyttdag. Ange därför dagen då frånkoppling kan ske som flyttdag.

Villa, bostadsrätt, fritidshus

Vid flyttanmälan för villa, bostadsrätt eller fritidshus behöver du ange uppgifter om den som tar över din elanläggning.

Stäng inte av

Stäng inte av strömmen till din mätare. Vi fjärravläser mätarställningen när du flyttar och stänger därefter av strömmen om ny kund saknas.

Inflyttande kund (ifylles om uppgifterna är kända) Om du flyttar från en villa eller bostadsrätt måste vi ha dessa uppgifter för att kunna godkänna flyttanmälan.

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.