Fakturaförklaring

Vi vill att du ska var nöjd med oss som leverantör och en del i det är att du förstår vad vår faktura innehåller.

Här nedan hittar du en exempelfaktura med beskrivande text som förklarar vad de olika posterna på fakturan betyder.

Länk till exempelfaktura

Har du inte Karlskoga Energi & Miljö som elleverantör finns endast elnätskostnaden med på vår faktura. Det innebär att du får ytterligare en faktura med din elförbrukning från den elleverantör som du har valt.

Behöver du ytterligare hjälp så är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 0586-750 100 eller e-post info@karlskogaenergi.se


Uppdaterad den: 16 feb 2017
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.