Purple flag Karlskoga

Purple flag är symbolen för en trygg, säker, jämställd och attraktiv stad som håller en hög och trygg kvalitet.

Karlskoga är sedan hösten 2017 Purple flag-certifierade. 

Certifieringen bygger på graden av samverkan och samarbete i staden och för att bli certifierad måste ett antal kriterier uppfyllas inom fem fokusområden:

  • Säkerhet - välkomnande, rent, snyggt, säkert
  • Tillgänglighet - säker ankomst, förflyttning och avresa
  • Utbud - ett rikt urval av attraktiva samt unika kvällsupplevelser
  • Plats - en upplevelserik stadskärna
  • Policy - tydliga riktlinjer, gemensamma mål och budget

Mycket av arbetet inför certifieringen handlade om belysning och där har vi på Karlskoga Energi & Miljö varit en viktig aktör. Bland annat genom förbättrad belysning, nya och effektivare belysningsarmaturer, mer dekorativ belysning med mera.

Presentation om Purple flag Karlskoga

Läs mer om Puple flag på Karlskoga kommuns hemsida

Purple Flag i Karlskoga - ett år som certifierade


Uppdaterad den: 16 okt 2018
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.