Inriktning om ägarbyte av vägbelysning

SKL och Trafikverket har kommit överens om en övergripande inriktning för hur kommunal belysning på statlig väg ska ägas och förvaltas.

Vägbelysningsanläggningar vid statliga vägar ägs även av kommuner. En del av dessa belysningsanläggningar har ett stort behov av underhåll. Den inriktning som föreslås innebär att Trafikverket, på sikt, tar ett större ansvar för drift och underhåll av belysning längs med statliga vägar. Syftet med inriktningen är att få ett enhetligt ägande så att en bättre standard kan uppnås när det gäller underhåll, säkerhet och klimatpåverkan.

Läs mer på Trafikverkets webbplats

SKL:s presentation Inriktning om ägarbyte av vägbelysning


Uppdaterad den: 5 jun 2018
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.