Vår bränslemix

År 2017 var 96 procent av bränslemixen i kraftvärmeverket förnyelsebar och huvuddelen består av avfallsbaserade bränslen.

De blå sektorerna i diagrammet (drygt 75 %) representerar avfallsbaserade bränslen. Fraktioner som inte kan materialåtervinnas på ett effektivt sätt. Materialet energiåtervinns istället i kraftvärmeverket.

Restavfall är det hushållsavfall som blir kvar när du har källsorterat ditt matavfall och övrigt återvinningsbart avfall. Det är den påsen som läggs i det gröna kärlet. Avfallet kommer från Karlskoga och åtta närliggande kommuner samt olika verksamheter i närområdet.

Animaliskt avfall (biomal) kommer från livsmedelsindustrin, slakterier och gårdar i Sverige.

Returflis är trä som varit i omlopp i samhället. Det är rivningsvirke, transportemballage, engångspappar mm som krossas och metallavskiljs. Materialet har sitt ursprung huvudsakligen i närregionen. En mindre del har sitt ursprung i Norge.

Bränslemixen i kraftvärmeverket var 2017 till 96 % förnyelsebar.

Diagram bränslemix 2017


Uppdaterad den: 13 aug 2018
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.