Prislista

Prislistan gäller från och med 2018-01-01 och tills prisförändring sker. Samma priser gäller även under 2019. 

För arkiv över tidigare års prislistor klicka på det gula ankaret till höger ovan.

Fjärrvärme är en miljövänlig och prisvärd uppvärmningsform som tar tillvara på resurser som annars går till spillo. Dessutom är det en trygg och bekväm lösning. Prisutvecklingen hos oss är stabil, bland annat tack vare att vi har möjlighet att välja mellan olika bränslen. Våra priser sätts på affärsmässiga grunder. Bränslepriser, personalkostnader, investeringskostnader, avkastningskrav samt kostnader för drift och underhåll av våra anläggningar är viktiga faktorer.

Villa

Villataxan består av ett fast pris och ett energipris.

Villa 69,40 3 800,00
Specifikation Energipris öre/kWh inklusive moms Fast pris kr/år inklusive moms

Mervärdesskatten, moms, är för närvarande 25 procent. Om mervärdesskatten förändras under löpande år justeras avgifterna i motsvarande mån.

Prisexempel

Här följer några prisexempel. De bygger på olika årsförbrukningar och är inklusive moms.

Årlig förbrukning kWh Total kostnad/år Varav fast del Varav rörlig del
25 000 kWh 21 150 kr 3 800 kr 17 350 kr
10 000 kWh 10 740 kr 3 800 kr 6 940 kr
15 000 kWh 14 210 kr 3 800 kr 10 410 kr
20 000 kWh 17 680 kr 3 800 kr 13 880 kr

Uppdaterad den: 29 nov 2018
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.