Allmänna avtalsvillkor

Här kan du ladda ner allmänna avtalsvillkor avseende värmeleverans för enskilt bruk som gäller från 2017-01-01.

Länk till allmänna avtalsvillkor för konsumenter

Länk till information gällande hantering av personuppgifter - GDPR


Uppdaterad den: 22 maj 2018
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.